آموزش فریم ورک جنگو

دوره آموزش جنگو (Django)

مدرس : مهندس سپهر اکبرزاده