آموزش اکسپلویت نویسی با Ruby

آموزش اکسپلویت نویسی ۲۰۱۹

مدرس : محمد جواد جوشنی