پادکست های تولید شده در بخش رادیو لرن فایلز

پادکست شماره ۱ : شروع یک کسب و کار به صورت فردی یا تیمی

پادکست شماره ۰ : آشنایی با رادیو لرن فایلز و هدف آن