آخر هفته ها با آموزش !

پادکست شماره ۰ : آشنایی با رادیو لرن فایلز و هدف آن