کاربر عزیز برای شرکت در آزمون ابتدا عنوان آزمونی که قرار است در آن شرکت کنید را از لیست کشویی زیر انتخاب کرده سپس مشخصات خواسته شده را جهت ورود تکمیل کنید .
تذکر : تنها کاربرانی امکان شرکت در آزمون و دریافت مدرک را دارند که بسته آموزشی مربوط به همان آزمون را تهیه کرده باشند . لذا اگر عنوان آزمون انتخابی شما با دوره ای که خریداری نموده اید متفاوت باشد امکان لاگین وجود نخواهد داشت .