بخش مقالات آکادمی | Articles
آخرین آموزش ها

در این مقاله هم به ادامه بحث برنامه نویسی اندروید و ساخت و اجراي اکتیویتی در اندروید میپردازیم . در مقاله قبل درباره ساخت یک اکتیویتی صحبت کردیم . براي اجراي یک اکتیویتی باید متد startActivity فراخوانی شود و همراه آن میبایست یک اینتنت فرستاده شود تا معلوم کند چه برنامه اي را میخواهید اجرا کنید.
اینتنت دو کاربرد دارد، اگر میدانید دقیقاً چه اکتیویتی را میخواهید اجرا کنید میتوانید آن اکتیویتی را با استفاده از اینتنت اجرا کنید. اگر نام اکتیویتی را نمیدانید (مثلاً در شرایطی که میخواهید از اکتیویتی برنامه دیگري استفاده کنید)، میبایست نوع فعالیتی که مورد نظرتان است را شرح دهید. در این شرایط سیستم اکتیویتی مناسب را براي شما پیدا میکند (که میتواند اکتیویتی پیشنهادي، مربوط به برنامه دیگري باشد). همچنین، اگر اکتیویتی که قرار است اجرا شود نیاز به اطلاعات اولیه داشته باشد، اینتنت میتواند حجم کوچکی از اطلاعات را نیز حمل کند.

وقتی مشغول کار بر روي برنامه خود هستید، معمولاً میدانید به چه اکتیو یتی هایی نیاز دارید و اکتیو یتی هایتان چه قابلیت هایی دارند. بنابراین براي اجراي یک اکتیویتی میدانید نام آن چیست. بنابراین خیلی واضح – با استفاده از اسم کلاس – باید بگویید چه اکتیویتی بایست اجرا شود. براي مثال، در کد زیر نشان میدهیم چطور یک اکتیویتی ، اکتیویتی دیگري با نام SignInActivity را صدا میزند.

Intent intent = new Intent(this , SignInActivity.class);
startActivity(intent);

اما، زمانی نیز ممکن است اکتیویتی شما نیاز داشته باشد کارهاي دیگري مانند ارسال ایمیل یا ارسال SMS با استفاده از اطلاعات برنامه تان، انجام دهد. در این شرایط، برنامه شما ممکن است اکتیویتی مورد نیاز براي انجام این کار را نداشته باشد. بنابراین، درعوض شما میتوانید از قدرت و امکانات سایر برنامه ها که بر روي وسیله نصب هستند، استفاده کنید تا درخواست مورد نظرتان را انجام دهند. اینجاست که پی به قدرت واقعی اینتنت ها میبریم. میتوانید یک اینتنت بسازید و بگویید نیاز به چه کاري دارید و سیستم میگردد و اکتیویتی مورد نیازتان را در میان برنامه هاي موجود پیدا میکند. اگر چندین اکتیویتی مختلف براي اجراي منظور شما موجود باشد، کاربر میتواند انتخاب کند کدام برنامه اجرا شود. بعنوان مثال، اگر بخواهید یک ایمیل ارسال کنید، میتوانید بصورت زیر اینتنت تان را بسازید.

Intent intent = new Intent (Intent.ACTION_SEND);
intent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL , recipientArray);
startActivity(intent);

EXTRA_EMAIL که به اینتنت اضافه شده، یک آرایه رشته اي است که در آن آدرس هاي ایمیل نگهداري میشود. اطلاعات به این آدرس ها ارسال میشود. وقتی برنامه ارسال ایمیلی به این اینتنت پاسخ میدهد، ابتدا آدرس ایمیل ها که در آرایه ذخیره شده است را میخواند و آنها را در قسمت “:to” ایمیل قرار میدهد. سپس، اکتیویتی برنامه ارسال ایمیل اجرا میشود و بعد از اتمام کار به اکتیویتی شما برمی گردد.

امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد .

تاریخ ارسال
24 تیر 1395
ارسال شده توسط
مهندس ابراهیمی
میزان بازدید
0 نفر بازدیدکننده
0 دیدگاه
فایلی جهت دانلود وجود ندارد !
مشخصات
حجم و فرمت :

0 دیدگاه ثبت شده

شما هم نظری بدهید
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
توجه فرمایید:
نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.